Sarma

Ajalugu

Esimene arvutifirma Saaremaal.
Alates 1991a.

Tekkelugu

OÜ SARMA algus ulatub 1988.a. lõppu, mil Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaia, Tartu Riikliku Ülikooli ja tolleaegse Kingissepa Rajooni Täitevkomitee otsustega moodustati Tallinna Botaanikaaia Teadus-Arendusfirma SARMA. Loodud ettevõtte eesmärgiks oli Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala (BKA) moodustamine.

Peale Biosfääri Kaitseala käivitamist tellis loomisjärgus olev Kuressaare Linnavalitsus ja mitmed vallavalitsused omavalitsusliku staatuse saamiseks Sarmalt vajalikud eeltööd (arengukavad, volikogude reglemendid ja põhimäärused).

Sarma koostatud dokumentatsiooni alusel taastatigi esimesena Eestis Kuressaare linna omavalitsuslik staatus. Järgnes Orissaare, Pöide, Mustjala, Laimjala ja Ruhnu valla munitsipaliseerimine.

Sarma muutub arvutifirmaks

Sarma ei tekkinud arvutifirmana. Ei saanudki tekkida, sest tol ajal Eestimaal arvuteid veel ei toodetud ega müüdud, kuid Sarma on seotud arvutite ja infotehnoloogiaga juba moodustamise esimestest päevadest. Sarmale planeeritud tööde korrektne tegemine nõudis arvutite kasutamist ja kuna neid ei olnud Eestist saada, toodi esimesed arvutid Londonist.

1991a. 1. novembril muutsime Sarma aktsiaseltsiks, mille põhitegevuseks sai arvutite müük ja hooldus. Tol ajal oli Sarma esimene ja ainus arvutifirma Saaremaal.

Tänapäev

1994. a lõpust alates asub OÜ Sarma oma praeguses asukohas Kuressaares, Rohu tänav 5, nn Saare Kaluri hoones. Firma põhitegevuseks on arvutite, koopiamasinate, esitlusvahendite müük ja hooldus.